Recycling

Home / Recycling

Onze activiteiten in de GWW en sloopbranche maakt dat we met veel vrijkomende materialen te maken hebben. Ook zijn wij al jaren een bekende partij voor particulieren, overheden en bouw- en collega bedrijven voor het innemen van afval. Door de verhuur van afvalcontainers en de aanwezigheid van een weegbrug maakt het dat wij voor onze klanten een perfecte partner zijn op het gebied van afvalinname en recycling.

VANG-centrum

Van Afval Naar Grondstof is een term waar wij in geloven.

Met het innemen van verschillende stromen afval vanuit onze sloopprojecten en van particulieren en bedrijven gaan wij voor een zo groot mogelijk mate van recycling. Naast het recyclen van bouw- en sloopafval naar monostromen (puin, hout, groen, gips, etc.) maakt het VANG-centrum op onze werf het mogelijk sloopmaterialen opnieuw geschikt te maken voor hergebruik.
Spanten, balken, deuren, kozijnen etc. krijgen op deze manier een nieuw leven.

Puinrecycling

Gebr. Dijkhoff BV houdt zich al jaren bezig met het puinrecycling.
Dat wil zeggen recycling van beton- en metselwerkpuin afkomstig uit onze activiteiten. Met behulp van een eigen (mobiele) puinbreekinstallatie produceren wij op onze werf en bij u op locatie verschillende gradaties aan puingranulaten. Deze granulaten zijn uitermate geschikt voor de grond-, weg-, en waterbouw waarbij het als funderings- of afwerkingslaag ingezet kan worden.
Ook produceren wij betongranulaten voor ons eigen infiltratiesysteem en voor nieuwe toepassingen in de betonindustrie.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl