Emissieloos


DIJKHOFF heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam transport door de aanschaf van een emissieloze elektrische Volvo vrachtwagen. Met deze investering toont Dijkhoff zijn commitment aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van zijn wagenpark.

Met de aanschaf van de emissieloze elektrische vrachtwagen willen we laten zien dat we serieus werk maken van het verduurzamen van onze transportactiviteiten. We zijn ons bewust van de impact die transport heeft op het milieu en willen hier actief aan bijdragen door te investeren in duurzame oplossingen zoals deze elektrische vrachtwagen.