CO2-prestatieladder


Wij zetten ons in voor een continu verbeterd milieubeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het actief monitoren van ons energieverbruik. Door gezamenlijk bewustzijn streven we naar een lager verbruik en daarmee een lagere CO2-uitstoot. Meer informatie over de CO2-prestatieladder kan gevonden worden op skao.nl.

In de periode 2017-2020 hebben wij de relatieve CO2 uitstoot met 5% gereduceerd t.o.v. het referentiejaar 2016. Dit was naar aanleiding van niveau 3 certificatie onze eerste doelstelling. Dit is gerealiseerd. Vervolgens hebben wij besloten om in 2020 ons voor niveau 5 te laten certificeren. Daardoor is ons nieuwe referentie jaar 2019 geworden. In de periode 2019-2023 willen wij de relatieve CO2 uitstoot nog eens met 5% reduceren. Dit moet gerealiseerd worden door 3% verbetering te realiseren ten aanzien van het brandstofverbruik. Te bereiken door de inzet van nieuw materieel en het verbeteren van het rijgedrag en het draaien met de machines en zoeken naar alternatieve brandstoffen. Daarnaast is per 01-01-2018 windenergie uit Nederland met GVO’s ingekocht om de CO2 uitstoot gerelateerd aan elektraverbruik te reduceren tot nihil.

Dit neemt niet weg dat er toch naar diverse mogelijkheden gekeken wordt om dit verbruik te verminderen. We willen dit reduceren met 2%. Dit gaan we realiseren door bestaande verlichting te vervangen door LED verlichting. En bij vervanging van apparaten, kijken we naar energiezuinige alternatieven die dan op de markt zijn. De doelstelling voor scope 3 willen we 1% reduceren door duurzaam te blijven slopen.

Samenwerking is cruciaal. Daarom nemen we actief deel aan het sectorinitiatief 'Sturen op CO2' van brancheorganisatie CUMELA. Zo leren we van elkaar en realiseren we ketenbreed besparingen voor een duurzamere toekomst.

Bekijk ook het certificaathandboek t.b.v. niveau 5voortgangsrapportage en harmonisatiebesluit herberekening vanaf 2019.
Daarnaast de emissie rapportages van 2016 t/m 2020, 2021 en 2022.