Aanleg


Het aanleggen van landschappen en natuurgebieden is een bekend werkterrein voor ons. Gedurende vele jaren heeft DIJKHOFF ervaring opgedaan met een verscheidenheid aan projecten, waarbij we worden ingeschakeld door particulieren, bedrijven en voornamelijk overheidsinstellingen.

Onderhoud


DIJKHOFF is al meer dan 50 jaar actief in het onderhouden van bermen en watergangen voor verschillende opdrachtgevers. Jaarlijks leggen onze medewerkers honderden kilometers af om bij te dragen aan een efficiënt watersysteem en een veilige en gezonde omgeving voor mens en natuur.


Technieken


De impact op de flora en fauna wordt geminimaliseerd door het gebruik van speciaal uitgeruste machines. Om de bodem te ontzien zijn de meeste machines voorzien van rupsbanden. De maai- en baggerkranen zijn uitgerust met een lange giek, waardoor het werkbereik aanzienlijk is.