Woning- en utiliteitsbouw


DIJKHOFF streeft er voortdurend naar om de processen op verschillende niveaus te verbeteren om kwalitatief hoogwaardige en duurzame funderingen te leveren voor bedrijfsgebouwen, woningen en andere nieuwbouwprojecten.

Wegenbouw en straatwerk


Ook biedt DIJKHOFF diensten aan voor grondwerk ten behoeve van wegenbouw en straatwerk. De specifieke aanpak zal worden bepaald op basis van de situatie, waarbij de juiste ontgravingsdiepte, onderlaag en afwerking worden gekozen. Afhankelijk van de vereisten kan er gekozen worden voor asfalt, straatstenen, beton, grind of andere granulaten als afwerking, al dan niet met een afschot.


Bodemsanering


Bodemsanering is het proces waarbij een vervuilde bodem wordt gereinigd en ontdaan van verontreinigende stoffen. Er komen verschillende soorten bodemverontreiniging voor, elk met eigen risico's en vereisten voor aanpak. DIJKHOFF is een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf dat zich bezighoudt met het uitvoeren van bodemsaneringen, waarbij zij te maken hebben met strikte wettelijke vereisten.

Infiltratie


In een tijd waarin duurzaamheid en milieubewustzijn steeds belangrijker worden, kiest men steeds meer voor een duurzame manier van infiltratie van hemelwater. DIJKHOFF heeft een eigen infiltratiesysteem ontwikkeld dat niet alleen effectief is, maar ook bijdraagt aan een circulaire economie. Het infiltratiesysteem maakt gebruik van grote "koffers" die in de bodem worden aangebracht. Deze koffers zijn gevuld met gerecycled betongranulaat, een duurzaam alternatief voor traditionele materialen. Het hemelwater wordt opgevangen en geleid naar deze koffers, waar het langzaam in de bodem kan infiltreren.