Onze certificaten

Naast onze focus op veiligheid, staat DIJKHOFF bekend om zijn vakmanschap en kwaliteit. Wij geloven dat deze aspecten hand in hand gaan met betrouwbaarheid. Een project uitvoeren met Dijkhoff betekent kiezen voor een zorgeloze ervaring, waarbij elk aspect van het werk met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld.

Dit blijkt uit onze certificeringen, waaronder BRL SIKB 7000, BRL 2506, SVMS-007, ISO 9001 en VCA**, bewijzen onze vakmanschap en kwaliteit.

Benieuwd naar onze volledige lijst met certificeringen? Hieronder vind je onze huidige certificeringen met een korte uitleg:


BRL SIKB 7000

In de wereld van bodemsanering en milieuveiligheid speelt het certificaat over BRL SIKB 7000 een cruciale rol. Dit certificaat is niet alleen een bewijs van bekwaamheid voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren op het gebied van het verwerken van verontreinigde grond, maar het is ook een keurmerk dat aangeeft dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de hoogste standaarden van kwaliteit en veiligheid.

BRL 2506

De BRL 2506 norm is niet alleen een bewijs van kwaliteit, maar dient ook als een garantie naar opdrachtgevers en overheden dat het gerecyclede product veilig en duurzaam is. Met de toenemende focus op duurzaamheid en circulaire economie binnen de bouwsector, wordt het steeds belangrijker om aan te tonen dat materialen op een verantwoorde manier worden hergebruikt. Het BRL 2506 certificaat speelt hierin een cruciale rol.

SVMS-007

Dit certificaat is ontwikkeld om een veilige en milieuvriendelijke uitvoering van sloopwerkzaamheden te waarborgen. Het richt zich op alle aspecten van het sloopproces, van de planning en voorbereiding tot de feitelijke uitvoering en afvalverwerking. Al onze sloopactiviteiten worden uitgevoerd volgens de hoogste standaarden voor veiligheid, gezondheid en milieu.

ISO 9001

Met het kwaliteitssysteem ISO 9001 tonen we aan een managementsysteem te hanteren waarbinnen de bedrijfsprocessen vastgelegd zijn. Met als doel de kwaliteit van geleverde producten te borgen en de klanttevredenheid te verhogen. Dit alles met inachtneming van de wensen en eisen van onze opdrachtgever én de wettelijke eisen die van toepassing zijn op onze dienstverlening.

VCA**

Het VCA** certificaat staat garant voor een structurele beheersing van de veiligheid. In de praktijk voeren wij regelmatig werkzaamheden uit met een verhoogd risico, in een risicovolle omgeving. Met de VCA** certificering laten we zien dat onze organisatie met oog voor veiligheid is ingericht en dat onze werknemers veilig werken, waardoor we de kans op incidenten en ongevallen zoveel mogelijk beperken.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven ondersteunt bij het reduceren van CO2-uitstoot. Of het nu gaat om interne bedrijfsprocessen, projecten of de gehele keten, er valt nog veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

PSO Trede 3

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een certificering die inzichtelijk maakt in hoeverre organisaties meer dan gemiddeld bijdragen aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dit omvat mensen met een arbeidsbeperking, maar ook langdurig werklozen en andere groepen die om verschillende redenen moeilijk aan werk komen.