Circulair slopen

De sloopbranche zet zich volop in voor een transitie naar een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Duurzaam en circulair slopen wordt daardoor steeds belangrijker. Circulair slopen is een innovatieve methode waarbij materialen en grondstoffen uit een te slopen gebouw zoveel mogelijk worden hergebruikt of gerecycled. Dit in tegenstelling tot traditionele sloopmethoden, waarbij veel materialen als afval eindigen. Door circulair te slopen, wordt de afvalberg verkleind en de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderd.

De SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen hebben de Verificatieregeling circulair sloopproject ontwikkeld. Deze regeling is bedoeld als een uitdagende en waardevolle aanvulling op de bestaande BRL Veilig en Milieukundig Slopen.
De Verificatieregeling circulair sloopproject biedt sloopbedrijven en opdrachtgevers handvatten om circulariteit in de voorbereiding, uitvoering en afzet van materialen bij sloopprojecten verder te implementeren.

Maak uw keuze

Recyling

Al jaren houdt DIJKHOFF zich bezig met het recyclen van puin, waarbij beton- en metselwerkpuin afkomstig uit eigen activiteiten wordt omgezet in waardevolle grondstoffen.

VANG centrum

"Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Bij VANG draait het om het op een zo hoog mogelijk niveau recyclen en hergebruiken van afvalmaterialen uit sloopprojecten, particulieren en bedrijven.


Duurzaamheid

DIJKHOFF heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam transport door de aanschaf van een emissieloze elektrische Volvo vrachtwagen. Met deze investering toont Dijkhoff zijn commitment aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van zijn wagenpark.

CO2-prestatieladder

Wij zetten ons in voor een continu verbeterd milieubeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het actief monitoren van ons energieverbruik. Door gezamenlijk bewustzijn streven we naar een lager verbruik en daarmee een lagere CO2-uitstoot.