Circulair slopen


In de bouwsector wordt steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid en het verminderen van afval. Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is circulair slopen. Het is een innovatieve methode waarbij materialen en grondstoffen uit een te slopen gebouw zoveel mogelijk worden hergebruikt of gerecycled.


Bij circulair slopen wordt een gebouw op een gecontroleerde manier ontmanteld, met als doel zoveel mogelijk materialen te behouden voor hergebruik of recycling. Dit in tegenstelling tot traditionele sloopmethoden, waarbij veel materialen als afval eindigen. Door circulair te slopen, wordt de afvalberg verkleind en de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderd.

Maak uw keuze

Recyling

Al jaren houdt DIJKHOFF zich bezig met het recyclen van puin, waarbij beton- en metselwerkpuin afkomstig uit eigen activiteiten wordt omgezet in waardevolle grondstoffen.

VANG centrum

"Van Afval Naar Grondstof" (VANG). Bij VANG draait het om het op een zo hoog mogelijk niveau recyclen en hergebruiken van afvalmaterialen uit sloopprojecten, particulieren en bedrijven.


Duurzaamheid

DIJKHOFF heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam transport door de aanschaf van een emissieloze elektrische Volvo vrachtwagen. Met deze investering toont Dijkhoff zijn commitment aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van zijn wagenpark.

CO2-prestatieladder

Wij zetten ons in voor een continu verbeterd milieubeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het actief monitoren van ons energieverbruik. Door gezamenlijk bewustzijn streven we naar een lager verbruik en daarmee een lagere CO2-uitstoot.