Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Home / Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Op deze pagina vindt u informatie aangaande de bereikbaarheid van de gebouwen en het parkeren op de kazerne.

Voor aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van het project klikt u hier.

Klikt u in de kaart op het gebouw voor specifieke informatie;

!Let op!: De parkeerstrook parallel aan de hoofdrijbaan, ten zuiden van Gebouwen A en T zijn tijdelijk niet toegankelijk in verband met werkzaamheden. Volg de parkeerroute naar 'Parkeren Defensie'. Verder zijn ten oosten van Gebouwen C en L alleen looproutes beschikbaar.

Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Home / Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Op deze pagina vindt u informatie aangaande de bereikbaarheid van de gebouwen en het parkeren op de kazerne.

Voor aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van het project klikt u hier.

Klikt u in de kaart op het gebouw voor specifieke informatie;

!Let op!: In verband met koppeling gas ter hoogte van de spitspoort wordt er vanaf Gebouw C een gasterreinleiding aangelegd via de zuidzijde van Gebouw L. Hierdoor zal tijdelijk een andere routing van toepassing zijn, de parkeerroute wordt hierop aangepast. Daarnaast is een voorrangsregeling van toepassing aan de voorzijde van Gebouw C i.v.m. aanleg kabels en leidingen

Gebouw A

Alle toegangen zijn beperkt bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw B

Toegang (tevens ingang) westzijde is bereikbaar, toegangen oostzijde (tevens uitgangen) zijn normaal bereikbaar. Toegangen/nooduitgangen noord- en zuidzijde zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw C

Toegang (tevens ingang) oostzijde is bereikbaar, toegangen westzijde (tevens uitgangen) zijn enkel als vluchtuitgang bereikbaar, dus reguliere in- en uitgang via oostzijde. Toegangen/nooduitgangen beperkt noord- en zuidzijde zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw D

Toegangen west- en zuidzijde zijn beperkt bereikbaar, toegang/nooduitgang zuidwest- en noordwestzijde zijn beperkt bereikbaar, ingangen oostzijde zijn beperkt bereikbaar, toegang noordzijde voor hulpdiensten en bevoorrading bereikbaar volgens route langs Gebouwen F, E en L. Parkeren volg parkeerroute.

Gebouw E

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw F

Toegangen aan oostzijde zijn beperkt bereikbaar. Toegangen westzijde zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw H-Q

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw K

Alle toegangen zijn beperkt bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute. De fietsenstalling K1 is buiten bedrijf gesteld. Fietsenrekken zijn verplaatst naar oostzijde Gebouw C.

Gebouw L

Toegang aan noordzijde is beperkt bereikbaar. Alle overige toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw M

De toegang is bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw R

Toegang aan zuid-westzijde is zeer beperkt bereikbaar. Alle overige toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw R1

De toegang zeer beperkt bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw T

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren volg parkeerroute.

Gebouw U

Toegangen noordzijde zijn beperkt bereikbaar, de toegang aan de oostzijde is bereikbaar. Parkeren volg parkeerroute.

Gebouw W

Alle toegangen zijn beperkt bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Aanvullende info

Gebr. Dijkhoff B.V. is inmiddels gestart met de realisatie van het project Renovatie ondergrondse infra op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda.

Projectkenmerken:

  • De locatie van werkzaamheden heeft een oppervlakte van circa 21.000m² nvo;
  • De volgende disciplines komen aan bod:
    • Civiele techniek
    • Cultuurtechniek;
    • Werktuigbouwkunde;
    • Elektrotechniek.

Voorafgaand aan de complete herinrichting van het terrein worden eerst de gebouwen voorzien van de nieuwe aansluitingen water, gas en glasvezel.

Het aanleggen van de nieuwe leidingen zorgt namelijk voor minimaal ongemak.

Alle gebouwen blijven bereikbaar voor voetgangers en hulp-/nooddiensten, daarom worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat ieder gebouw minimaal via één zijde bereikbaar blijft.

Op onderstaande afbeelding staat weergegeven welke fase(s) op dit moment in uitvoering is/zijn.

!Let op!: De parkeerstrook parallel aan de hoofdrijbaan, ten zuiden van Gebouwen A en T is tijdelijk (gedeeltelijk) niet toegankelijk in verband met werkzaamheden. Volg de parkeerroute naar 'Parkeren Defensie'. Verder zijn ten oosten van Gebouwen C en L alleen looproutes beschikbaar. Bij deze ook het uitdrukkelijke verzoek om langs de route voor hulpdiensten en bevoorrading richting Gebouw D geen voertuigen te parkeren. Tot slot zijn de fietsen, die ten noorden van Gebouwen L en R stonden verplaatst naar de tijdelijke stalling ten oosten van de spitspoort.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl

WhatsApp chat