Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Home / Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Op deze pagina vindt u informatie aangaande de bereikbaarheid van de gebouwen en het parkeren op de kazerne.

Voor aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van het project klikt u hier.

Klikt u in de kaart op het gebouw voor specifieke informatie;

!Let op!: In week 2 en 3 worden werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd in het middengebied tussen Gebouwen B, C, D en K. Hier zal bouwverkeer aanwezig zijn. Gelieve de aangegeven route te gebruiken als voetganger/fietser. Bij deze ook het uitdrukkelijke verzoek om langs de rijbaan aan de noordzijde van Gebouw D geen voertuigen te parkeren.

 

Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Home / Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Op deze pagina vindt u informatie aangaande de bereikbaarheid van de gebouwen en het parkeren op de kazerne.

Voor aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van het project klikt u hier.

Klikt u in de kaart op het gebouw voor specifieke informatie;

!Let op!: Hoofdrijbaan tussen Gebouw A en J1 richting het parkeerterrein is week 47 beperkt toegankelijk in verband met aanleg gasterreinleiding. Tijdens de werkzaamheden is de helft van de rijbaan beschikbaar voor verkeer.

Gebouw A

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw B

Toegang (tevens ingang) westzijde is bereikbaar, toegangen oostzijde (tevens uitgangen) zijn niet bereikbaar, dus in- en uitgang via westzijde. Toegangen/nooduitgangen noord- en zuidzijde zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw C

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw D

Toegangen west- en zuidzijde zijn niet bereikbaar, toegang/nooduitgang zuidwest- en noordwestzijde zijn bereikbaar, alle overige toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw E

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw F

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw H-Q

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw K

Toegangen noord en zuid cv-ruimte en linker toegang zuidzijde zijn beperkt bereikbaar, alle overige toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute. De fietsenstalling K1 is beperkt bereikbaar.

Gebouw L

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw M

De toegang is bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw R

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw R1

De toegang is bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw T

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw U

Toegangen noordzijde zijn niet bereikbaar, de toegang aan de oostzijde is wel bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Gebouw W

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan nabij gebouw en/of volg parkeerroute.

Aanvullende info

Gebr. Dijkhoff B.V. is inmiddels gestart met de realisatie van het project Renovatie ondergrondse infra op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda.

Projectkenmerken:

  • De locatie van werkzaamheden heeft een oppervlakte van circa 21.000m² nvo;
  • De volgende disciplines komen aan bod:
    • Civiele techniek
    • Cultuurtechniek;
    • Werktuigbouwkunde;
    • Elektrotechniek.

Voorafgaand aan de complete herinrichting van het terrein worden eerst de gebouwen voorzien van de nieuwe aansluitingen water, gas en glasvezel.

Het aanleggen van de nieuwe leidingen zorgt namelijk voor minimaal ongemak.

Alle gebouwen blijven bereikbaar voor voetgangers en hulp-/nooddiensten, daarom worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat ieder gebouw minimaal via één zijde bereikbaar blijft.

Op onderstaande afbeelding staat weergegeven welke fase(s) op dit moment in uitvoering is/zijn.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl

WhatsApp chat