Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Home / Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Op deze pagina vindt u informatie aangaande de bereikbaarheid van de gebouwen en het parkeren op de kazerne.

Voor aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van het project klikt u hier.

Klikt u in de kaart op het gebouw voor specifieke informatie;

Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Home / Projectinformatie Trip van Zoudtlandtkazerne

Op deze pagina vindt u informatie aangaande de bereikbaarheid van de gebouwen en het parkeren op de kazerne.

Voor aanvullende informatie over de inhoud en voortgang van het project klikt u hier.

Klikt u in de kaart op het gebouw voor specifieke informatie;

!Let op!: In verband met koppeling gas ter hoogte van de spitspoort wordt er vanaf Gebouw C een gasterreinleiding aangelegd via de zuidzijde van Gebouw L. Hierdoor zal tijdelijk een andere routing van toepassing zijn, de parkeerroute wordt hierop aangepast. Daarnaast is een voorrangsregeling van toepassing aan de voorzijde van Gebouw C i.v.m. aanleg kabels en leidingen

Gebouw A

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw B

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw C

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw D

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw E

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw F

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw H-Q

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw K

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw L

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw M

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw R

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw R1

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw T

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw U

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Gebouw W

Alle toegangen zijn bereikbaar. Parkeren kan in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Aanvullende info

Gebr. Dijkhoff B.V. is inmiddels gestart met de realisatie van het project Renovatie ondergrondse infra op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda.

Projectkenmerken:

  • De locatie van werkzaamheden heeft een oppervlakte van circa 21.000m² nvo;
  • De volgende disciplines komen aan bod:
    • Civiele techniek
    • Cultuurtechniek;
    • Werktuigbouwkunde;
    • Elektrotechniek.

Voorafgaand aan de complete herinrichting van het terrein worden eerst de gebouwen voorzien van de nieuwe aansluitingen water, gas en glasvezel.

Het aanleggen van de nieuwe leidingen zorgt namelijk voor minimaal ongemak.

Alle gebouwen blijven bereikbaar voor voetgangers en hulp-/nooddiensten, daarom worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat ieder gebouw minimaal via één zijde bereikbaar blijft.

Op onderstaande afbeelding staat weergegeven welke fase(s) op dit moment in uitvoering is/zijn.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl

WhatsApp chat