Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Home / Over ons / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze ambities

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sluit naadloos aan op onze ambities. Als onderneming hechten wij belang aan de behoeften en verwachtingen van onze opdrachtgevers, medewerkers en maatschappij. Nu en in de toekomst.

Omdat veiligheid en milieu bij ons hoog in het vaandel staan, hanteren wij de in de branche bekende kwaliteits- en veiligheidszorgsystemen.

CO2-prestatieladder

Wij voeren een actief milieubeleid om de milieuprestaties continu te verbeteren. Als onderdeel daarvan is in het beleid opgenomen dat het energieverbruik actief wordt gemonitord om vanuit gezamenlijk bewustzijn te streven naar een lager energieverbruik en daaraan gelieerd lagere CO2 uitstoot.
Meer informatie over de CO2-prestatieladder kan gevonden worden op skao.nl.

In de periode 2017-2020 hebben wij de relatieve CO2 uitstoot met 5% gereduceerd t.o.v. het referentiejaar 2016. Dit was naar aanleiding van trede 3 certificatie onze eerste doelstelling. Dit is gerealiseerd. Vervolgens hebben wij besloten om in 2020 ons voor trede 5 te laten certificeren. Daardoor is ons nieuwe referentie jaar 2019 geworden. In de periode 2019-2023 willen wij de relatieve CO2 uitstoot nog eens met 5% reduceren. Dit moet gerealiseerd worden door 3% verbetering te realiseren ten aanzien van het brandstofverbruik. Te bereiken door de inzet van nieuw materieel en het verbeteren van het rijgedrag en het draaien met de machines en zoeken naar alternatieve brandstoffen. Daarnaast is per 01-01-2018 windenergie uit Nederland met GVO’s ingekocht om de CO2 uitstoot gerelateerd aan elektraverbruik te reduceren tot nihil.

Dit neemt niet weg dat er toch naar diverse mogelijkheden gekeken wordt om dit verbruik te verminderen. We willen dit reduceren met 2%. Dit gaan we realiseren door bestaande verlichting te vervangen door LED verlichting. En bij vervanging van apparaten, kijken we naar energiezuinige alternatieven die dan op de markt zijn. De doelstelling voor scope 3 willen we 1% reduceren door duurzaam te blijven slopen.

Samen CO2 reduceren werkt versterkend. Enerzijds omdat er van elkaar geleerd kan worden, anderzijds omdat reductie dan in gehele ketens / branches plaatsvinden. Wij nemen actief deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van brancheorganisatie CUMELA.

Bekijk ook het certificaat, handboek t.b.v. trede 5, voortgangsrapportage, harmonisatiebesluit herberekening vanaf 2019 en daarnaast de emissie rapportages van 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 en halfjaarcijfers 2020 + 2021 en 2022.

PSO-gecertificeerd

Gebr. Dijkhoff BV behaalt opnieuw Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Onlangs hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat we koploper zijn als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie en daar zijn wij trots op! De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Bekijk hier het behaalde certificaat. Meer informatie over de PSO, kijk dan op PSO Nederland.

Sociale betrokkenheid

Het ondersteunen van projecten, evenementen en verenigingen is voor ons ook een vorm van maatschappelijke en sociale betrokkenheid, zo is Gebr. Dijkhoff BV onder meer trotse hoofdsponsor van voetbalvereniging VV Heeswijk.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl