Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Home / Over ons / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze ambities

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) sluit naadloos aan op onze ambities. Als onderneming hechten wij belang aan de behoeften en verwachtingen van onze opdrachtgevers, medewerkers en maatschappij. Nu en in de toekomst.

Omdat veiligheid en milieu bij ons hoog in het vaandel staan, hanteren wij de in de branche bekende kwaliteits- en veiligheidszorgsystemen.

CO2-prestatieladder

Wij voeren een actief milieubeleid om de milieuprestaties continu te verbeteren. Als onderdeel daarvan is in het beleid opgenomen dat het energieverbruik actief wordt gemonitord om vanuit gezamenlijk bewustzijn te streven naar een lager energieverbruik en daaraan gelieerd lagere CO2 uitstoot.

In de periode 2017-2021 willen wij de relatieve CO2 uitstoot met 15% reduceren. Dat moet gerealiseerd worden door 3% verbetering te realiseren ten aanzien van het brandstofverbruik. Te bereiken door de inzet van nieuw materieel en het verbeteren van het rijgedrag en het draaien met de machines. Daarnaast wordt per 01-01-2018 windenergie uit Nederland met GVO’s ingekocht om de CO2 uitstoot gerelateerd aan elektraverbruik te reduceren tot nihil.

Samen CO2 reduceren werkt versterkend. Enerzijds omdat er van elkaar geleerd kan worden, anderzijds omdat reductie dan in gehele ketens / branches plaatsvinden. Wij nemen actief deel aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ van brancheorganisatie CUMELA.

Bekijk ook het certificaat en daarnaast de emissie rapportages van 2016, 2017 en 2018.

PSO-gecertificeerd

Wij hebben een sociale verantwoordelijkheid als het gaat over duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, re-integratie van langdurig werkelozen, mindervaliden en stageplaatsen, hiervoor zijn wij PSO-gecertificeerd.

Sociale betrokkenheid

Het ondersteunen van projecten, evenementen en verenigingen is voor ons ook een vorm van maatschappelijke en sociale betrokkenheid, zo is Gebr. Dijkhoff BV onder meer trotse hoofdsponsor van voetbalvereniging VV Heeswijk.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl

WhatsApp chat