Grondwerk

Home / Grondwerk

De solide basis van een bouwwerk begint bij het grondwerk. Gebr. Dijkhoff BV is bedreven in het grondig aanpakken van grondwerk. Doordat we beschikken over een breed, modern machinepark en uitgebreide ervaring, hoeven we niets uit te besteden. Dit zorgt ervoor dat we op allerhande uitvoeringsniveaus actief zijn.

Woning- en utiliteitsbouw

In het kader van het verzorgen van kwalitatieve, duurzame ondergronden voor bedrijfshallen, woonhuizen en andere nieuwbouw projecten is Gebr. Dijkhoff BV immer bezig met het optimaliseren van haar processen op verschillende niveaus. Door kundig personeel zijn we in staat onder meer de volgende taken op ons te nemen:

 • Het uitgraven van bouwputten;
 • Aanleg van tuinen;
 • Aanleg van parkeerplaatsen;
 • Het aanbrengen van grondverbetering.

Wegenbouw en straatwerk

Ook grondwerk t.b.v. wegenbouw en straatwerk kunt u uitbesteden aan Gebr. Dijkhoff BV. Afhankelijk van de situatie zal er gekeken worden wat de juiste ontgravingsdiepte, aan te brengen onderlaag en afwerking wordt. Al dan niet onder afschot is het mogelijk om o.a. asfalt, straatstenen, beton, grind of granulaten toe te passen als afwerking. Onder meer de volgende opdrachten kunnen we aannemen:

 • Het opbreken van bestaande wegen;
 • Aanleggen van nieuwe wegen;
 • Aanleggen van inritten;
 • Opschonen en herstellen van straatwerk;
 • Leveren en leggen rijplaten;
 • Leveren en leggen stelconplaten.

Bodemsanering

Met bodemsanering bedoelen we het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Er bestaan vele vormen van bodemverontreinigingen met uiteenlopende risico’s. Iedere verontreiniging vergt zijn eigen aanpak waarbij we te maken hebben met strenge regelgeving. Gebr. Dijkhoff BV is gespecialiseerd en gecertificeerd in het uitvoeren van bodemsaneringen. Onder het uitvoeren van (bodem-)saneringen verstaan wij:

 • Begeleiding en toezicht door DLP/KVP t.b.v. veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne;
 • Het verzorgen van V&G-plan, logboek, metingen en verplichte meldingen;
 • Ontgraven van verontreinigingen in bodem, slib en puin;
 • Afvoeren en storten van verontreinigde materialen;
 • Aanvullen en afwerken saneringslocatie.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl