Grondwerk

Home / Grondwerk

De solide basis van een bouwwerk begint bij het grondwerk. Gebr. Dijkhoff BV is bedreven in het grondig aanpakken van grondwerk. Doordat we beschikken over een breed, modern machinepark en uitgebreide ervaring, hoeven we niets uit te besteden. Dit zorgt ervoor dat we op allerhande uitvoeringsniveaus actief zijn.

Woning- en utiliteitsbouw

In het kader van het verzorgen van kwalitatieve, duurzame ondergronden voor bedrijfshallen, woonhuizen en andere nieuwbouw projecten is Gebr. Dijkhoff BV immer bezig met het optimaliseren van haar processen op verschillende niveaus. Door kundig personeel zijn we in staat onder meer de volgende taken op ons te nemen:

 • Het uitgraven van bouwputten;
 • Aanleg van tuinen;
 • Aanleg van infiltratievoorziening t.b.v. hemelwaterafvoer;
 • Aanleg van parkeerplaatsen;
 • Het aanbrengen van grondverbetering.

Wegenbouw en straatwerk

Ook grondwerk t.b.v. wegenbouw en straatwerk kunt u uitbesteden aan Gebr. Dijkhoff BV. Afhankelijk van de situatie zal er gekeken worden wat de juiste ontgravingsdiepte, aan te brengen onderlaag en afwerking wordt. Al dan niet onder afschot is het mogelijk om o.a. asfalt, straatstenen, beton, grind of granulaten toe te passen als afwerking. Onder meer de volgende opdrachten kunnen we aannemen:

 • Het opbreken van bestaande wegen;
 • Aanleggen van nieuwe wegen;
 • Aanleggen van inritten;
 • Opschonen en herstellen van straatwerk;
 • Leveren en leggen rijplaten;
 • Leveren en leggen stelconplaten.

Bodemsanering

Met bodemsanering bedoelen we het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Er bestaan vele vormen van bodemverontreinigingen met uiteenlopende risico’s. Iedere verontreiniging vergt zijn eigen aanpak waarbij we te maken hebben met strenge regelgeving. Gebr. Dijkhoff BV is gespecialiseerd en gecertificeerd in het uitvoeren van bodemsaneringen. Onder het uitvoeren van (bodem-)saneringen verstaan wij:

 • Begeleiding en toezicht door DLP/KVP t.b.v. veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne;
 • Het verzorgen van V&G-plan, logboek, metingen en verplichte meldingen;
 • Ontgraven van verontreinigingen in bodem, slib en puin;
 • Afvoeren en storten van verontreinigde materialen;
 • Aanvullen en afwerken saneringslocatie.

Infiltratie

Steeds vaker wordt er voor een duurzame manier van infiltratie van hemelwater gekozen. Gebr. Dijkhoff BV heeft een eigen infiltratiesysteem ontwikkeld waarbij grote “koffers” met gerecycled betongranulaat in de bodem worden aangebracht.

Deze ”koffers” zorgen voor de juiste buffering / opslag van het hemelwater, uiteraard berekend op de te bergen hoeveelheid dak- en terreinwater.

De gerecyclede betongranulaten (fractie 16-63) worden in een jas van geotextiel gewikkeld. Door het midden van de “koffer” loopt een baan van kunststof infiltratie units welke zorgdragen voor een goede inlaat en verdeling van het hemelwater. Bovendien wordt de “koffer” op deze manier inspecteerbaar.

Toepassing van betongranulaat is in het kader van milieubelasting en milieuvriendelijkheid een uitermate duurzame manier van bufferen. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een recycleproduct dat als het ware een 2e leven krijgt.

De kunststof units welke ook in het systeem worden verwerkt hebben een levensduur van 50 jaar, het betongranulaat heeft een levensduur van 100 jaar. Samen biedt dit dus een levensbestendige constructie voor het bufferen van hemelwater. Het systeem bestaat louter uit losse onderdelen. Dit biedt in de toekomst, bij eventuele demontage van het systeem, de mogelijkheid om alle materialen gemakkelijk te scheiden en te recyclen.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl

WhatsApp chat