Cultuurtechniek

Home / Cultuurtechniek

Ons bedrijf is gevestigd in een gebied vol flora en fauna, waardoor we zeer ervaren zijn in het bedrijven van cultuurtechnische werkzaamheden. Onder cultuurtechnische werkzaamheden vallen taken die als doel het verbeteren c.q. vergroten van de gebruikswaarde van grond hebben. Het is, volgens ons, de kunst om een goede balans tussen natuur en cultuur te vinden. Gebr. Dijkhoff BV speelt hierin een rol door onder andere aanleg, onderhoud en renovatie van natuurgebieden, openbaar groen en watergangen te faciliteren.

Aanleg

Het aanleggen van landschappen en natuurbouw is ons niet vreemd. Al jarenlang zijn we betrokken bij allerhande projecten waarbij we ingeschakeld worden door zowel particulieren als bedrijven maar voornamelijk overheidsinstanties. U kunt hierbij denken aan onder andere:

  • Aanleggen van natuurvriendelijke oevers;
  • Aanleggen en herprofileren van sloten;
  • Aanleggen en uitdiepen van poelen;
  • Realiseren van vistrappen;
  • Aanleggen van fiets- en wandelpaden;
  • Aanleggen van zwemvijvers, vissteigers, beschoeiing, etc.

Onderhoud

Al meer dan 50 jaar is Gebr. Dijkhoff BV voor meerdere opdrachtgevers actief in het onderhouden van bermen en watergangen. Jaar in, jaar uit gaan onze medewerkers honderden kilometers af om bij te dragen aan een optimaal watersysteem en een veilige en gezonde omgeving voor mens en milieu.

Technieken

Met speciaal uitgeruste machines wordt er voor gezorgd dat de impact op flora en fauna tot een minimum beperkt wordt. Om de bodem zo veel mogelijk te ontzien zijn onze meeste machines uitgerust met rupsen. De maai- en baggerkranen zijn voorzien van een lange giek waardoor het bereik extra groot is. Hieronder zijn een aantal mogelijkheden opgesomd. Gebr. Dijkhoff BV levert echter waar nodig maatwerk, heeft u andere cultuurtechnische vragen? Neem gerust contact met ons op.

  • Diverse maai- en klepeltechnieken;
  • Diverse baggertechnieken;
  • Zuig-, veeg en opraaptechnieken.

Neemt u contact met ons op:   0413 - 291391   info@dijkhoff.nl

WhatsApp chat